نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۲۹۸,۰۲۰ ۲۵۷,۹۲۵ ۲۶۹,۶۹۸ ۲۳۳,۴۱۳ ۲۶۹,۶۹۸ ۲۳۳,۴۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲۹۷,۰۰۳ ۲۵۶,۴۱۹ ۲۶۹,۳۲۸ ۲۳۲,۵۲۶ ۲۶۹,۳۲۸ ۲۳۲,۵۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۲۹۷,۰۰۳ ۲۵۶,۴۱۹ ۲۶۹,۳۲۸ ۲۳۲,۵۲۶ ۲۶۹,۳۲۸ ۲۳۲,۵۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۲۹۵,۹۶۲ ۲۵۵,۵۷۸ ۲۶۹,۲۵۱ ۲۳۲,۵۱۱ ۲۶۹,۲۵۱ ۲۳۲,۵۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۲۹۴,۴۷۲ ۲۵۴,۰۸۰ ۲۶۹,۳۷۶ ۲۳۲,۴۲۷ ۲۶۹,۳۷۶ ۲۳۲,۴۲۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۲۹۳,۸۳۴ ۲۵۴,۰۸۹ ۲۶۹,۸۲۱ ۲۳۳,۳۲۴ ۲۶۹,۸۲۱ ۲۳۳,۳۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۲۹۵,۸۴۹ ۲۵۵,۸۸۷ ۲۷۰,۷۳۵ ۲۳۴,۱۶۵ ۲۷۰,۷۳۵ ۲۳۴,۱۶۵
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۶ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.