نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۲۸۱,۴۲۵ ۲۳۷,۴۶۱ ۲۵۹,۸۵۹ ۲۱۹,۲۶۴ ۲۵۹,۸۵۹ ۲۱۹,۲۶۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۲۸۱,۴۲۵ ۲۳۷,۴۶۱ ۲۵۹,۸۵۹ ۲۱۹,۲۶۴ ۲۵۹,۸۵۹ ۲۱۹,۲۶۴
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۲۸۰,۴۸۴ ۲۳۵,۵۸۶ ۲۵۸,۱۵۹ ۲۱۶,۸۳۴ ۲۵۸,۱۵۹ ۲۱۶,۸۳۴
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۲۷۵,۴۰۳ ۲۳۰,۷۷۲ ۲۵۷,۷۵۸ ۲۱۵,۹۸۶ ۲۵۷,۷۵۸ ۲۱۵,۹۸۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۲۷۲,۴۰۲ ۲۲۸,۲۳۱ ۲۵۵,۰۱۱ ۲۱۳,۶۶۱ ۲۵۵,۰۱۱ ۲۱۳,۶۶۱
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۲۷۲,۱۹۴ ۲۲۸,۲۰۱ ۲۵۵,۰۳۱ ۲۱۳,۸۱۲ ۲۵۵,۰۳۱ ۲۱۳,۸۱۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۲۷۰,۸۹۲ ۲۲۷,۱۰۹ ۲۵۳,۷۲۹ ۲۱۲,۷۲۰ ۲۵۳,۷۲۹ ۲۱۲,۷۲۰
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۶ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.