نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۶۱۸۳۳ ۱۴۲۵۶۰ ۱۵۴۱۳۳ ۱۳۵۷۷۷ ۱۵۴۱۳۳ ۱۳۵۷۷۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۶۴۷۹۷ ۱۴۴۹۶۰ ۱۵۲۸۹۱ ۱۳۴۴۸۷ ۱۵۲۸۹۱ ۱۳۴۴۸۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۶۶۶۹۰ ۱۴۵۹۲۰ ۱۵۲۵۵۰ ۱۳۳۵۴۲ ۱۵۲۵۵۰ ۱۳۳۵۴۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۶۲۵۳۶ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۳۲۵۰ ۱۳۵۷۷۳ ۱۵۳۲۵۰ ۱۳۵۷۷۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۶۲۵۳۶ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۳۲۵۰ ۱۳۵۷۷۳ ۱۵۳۲۵۰ ۱۳۵۷۷۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۶۰۴۱۴ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۶۰۴۱۴ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۶ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.