نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۹۱۹۷۲ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۸۹۵۹ ۱۵۸۸۵۰ ۱۷۸۹۵۹ ۱۵۸۸۵۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۹۳۴۶۹ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۹۳۴۶۹ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۸۷۸۵۲ ۱۶۵۶۰۰ ۱۷۷۸۵۸ ۱۵۶۷۹۰ ۱۷۷۸۵۸ ۱۵۶۷۹۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۸۳۴۹۷ ۱۶۲۵۲۸ ۱۷۷۲۳۹ ۱۵۶۹۸۶ ۱۷۷۲۳۹ ۱۵۶۹۸۶
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۸۳۴۷۹ ۱۶۲۵۲۸ ۱۷۷۰۹۶ ۱۵۶۸۷۴ ۱۷۷۰۹۶ ۱۵۶۸۷۴
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۸۳۷۲۹ ۱۶۲۵۲۸ ۱۷۸۳۱۹ ۱۵۷۷۴۳ ۱۷۸۳۱۹ ۱۵۷۷۴۳
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۶ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.