نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱۹۳۳۹۰ ۱۷۱۶۴۸ ۱۷۹۴۲۰ ۱۵۹۲۴۹ ۱۷۹۴۲۰ ۱۵۹۲۴۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۱۹۱۹۷۲ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۹۲۶۹ ۱۵۹۱۲۵ ۱۷۹۲۶۹ ۱۵۹۱۲۵
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۹۱۹۷۲ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۸۹۵۹ ۱۵۸۸۵۰ ۱۷۸۹۵۹ ۱۵۸۸۵۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۹۳۴۶۹ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۹۳۴۶۹ ۱۷۰۴۰۰ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷ ۱۷۷۹۹۱ ۱۵۶۷۶۷
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۸۷۸۵۲ ۱۶۵۶۰۰ ۱۷۷۸۵۸ ۱۵۶۷۹۰ ۱۷۷۸۵۸ ۱۵۶۷۹۰
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۸۳۴۹۷ ۱۶۲۵۲۸ ۱۷۷۲۳۹ ۱۵۶۹۸۶ ۱۷۷۲۳۹ ۱۵۶۹۸۶
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۲۶ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.