نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۶۰۴۱۴ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۶۰۴۱۴ ۱۴۴۰۰۰ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳ ۱۵۲۴۸۵ ۱۳۶۸۸۳
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۶۴۷۸۵ ۱۴۷۶۴۸ ۱۵۰۴۷۳ ۱۳۴۸۲۵ ۱۵۰۴۷۳ ۱۳۴۸۲۵
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶۴۰۷۶ ۱۴۷۱۶۸ ۱۴۸۵۳۳ ۱۳۳۲۲۷ ۱۴۸۵۳۳ ۱۳۳۲۲۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۶۴۹۱۰ ۱۴۹۲۸۰ ۱۴۷۹۶۰ ۱۳۳۹۳۶ ۱۴۷۹۶۰ ۱۳۳۹۳۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۶۰۴۲۹ ۱۴۵۴۴۰ ۱۴۷۷۸۳ ۱۳۳۹۷۶ ۱۴۷۷۸۳ ۱۳۳۹۷۶
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵۷۷۸۱ ۱۴۳۰۴۰ ۱۴۶۷۲۶ ۱۳۳۰۱۸ ۱۴۶۷۲۶ ۱۳۳۰۱۸
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۲۶ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.