نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲۳۰۸۸ ۱۱۱۸۲۷ ۱۲۳۰۸۸ ۱۱۱۸۲۷ ۱۲۳۰۸۸ ۱۱۱۸۲۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲ ۱۲۳۲۹۱ ۱۱۱۳۵۲
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷ ۱۲۲۳۰۰ ۱۱۰۳۸۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲۱۷۸۳ ۱۰۹۹۲۰ ۱۲۱۷۴۰ ۱۰۹۸۸۱ ۱۲۱۷۴۰ ۱۰۹۸۸۱
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰ ۱۲۱۱۰۵ ۱۰۹۹۷۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۲۳۰۶۵ ۱۱۱۳۶۰ ۱۲۱۶۸۵ ۱۱۰۱۱۲ ۱۲۱۶۸۵ ۱۱۰۱۱۲
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۲۶ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰