نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۶۲۸۱۰ ۱۴۹۷۶۰ ۱۴۵۸۰۴ ۱۳۴۱۱۸ ۱۴۵۸۰۴ ۱۳۴۱۱۸
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۵۴۲۰۶ ۱۴۲۰۸۰ ۱۴۴۳۶۰ ۱۳۳۰۰۹ ۱۴۴۳۶۰ ۱۳۳۰۰۹
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۵۲۷۰۷ ۱۴۱۱۲۰ ۱۴۲۸۵۸ ۱۳۲۰۱۹ ۱۴۲۸۵۸ ۱۳۲۰۱۹
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۵۳۶۱۱ ۱۴۱۶۰۰ ۱۴۱۹۸۴ ۱۳۰۸۸۲ ۱۴۱۹۸۴ ۱۳۰۸۸۲
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۵۱۳۲۰ ۱۳۹۴۸۸ ۱۴۲۲۱۲ ۱۳۱۰۹۲ ۱۴۲۲۱۲ ۱۳۱۰۹۲
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۴۷۱۹۵ ۱۳۶۳۲۰ ۱۴۱۹۴۰ ۱۳۱۴۵۳ ۱۴۱۹۴۰ ۱۳۱۴۵۳
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۴۷۱۹۵ ۱۳۶۳۲۰ ۱۴۱۹۴۰ ۱۳۱۴۵۳ ۱۴۱۹۴۰ ۱۳۱۴۵۳
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۲۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.