نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲۷۲,۳۶۵ ۲۲۴,۷۷۳ ۲۵۰,۸۸۱ ۲۰۷,۰۴۳ ۲۵۰,۸۸۱ ۲۰۷,۰۴۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲۷۲,۳۶۵ ۲۲۴,۷۷۳ ۲۵۰,۸۸۱ ۲۰۷,۰۴۳ ۲۵۰,۸۸۱ ۲۰۷,۰۴۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۷۱,۸۰۳ ۲۲۴,۲۲۸ ۲۴۹,۶۰۶ ۲۰۵,۹۱۶ ۲۴۹,۶۰۶ ۲۰۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۷۱,۷۰۴ ۲۲۴,۰۵۲ ۲۴۸,۷۹۴ ۲۰۵,۱۶۰ ۲۴۸,۷۹۴ ۲۰۵,۱۶۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲۷۰,۶۳۴ ۲۲۳,۵۱۰ ۲۴۹,۰۶۰ ۲۰۵,۶۹۳ ۲۴۹,۰۶۰ ۲۰۵,۶۹۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲۶۸,۳۰۸ ۲۲۱,۷۴۸ ۲۴۷,۰۵۷ ۲۰۴,۱۸۶ ۲۴۷,۰۵۷ ۲۰۴,۱۸۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲۷۳,۷۳۵ ۲۲۶,۲۳۵ ۲۴۸,۶۳۳ ۲۰۵,۴۸۸ ۲۴۸,۶۳۳ ۲۰۵,۴۸۸
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۲۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.