نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲۳۷۴۳ ۱۱۲۵۸۷ ۱۲۳۷۴۳ ۱۱۲۵۸۷ ۱۲۳۷۴۳ ۱۱۲۵۸۷
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲۵۶۲۶ ۱۱۴۲۵۹ ۱۲۵۶۲۶ ۱۱۴۲۵۹ ۱۲۵۶۲۶ ۱۱۴۲۵۹
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۲۵۳۲۷ ۱۱۳۹۸۷ ۱۲۵۳۲۷ ۱۱۳۹۸۷ ۱۲۵۳۲۷ ۱۱۳۹۸۷
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۱۹۱۸۰ ۱۰۷۵۲۰ ۱۲۵۳۶۸ ۱۱۳۱۰۴ ۱۲۵۳۶۸ ۱۱۳۱۰۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۱۹۱۸۰ ۱۰۷۵۲۰ ۱۲۵۳۶۸ ۱۱۳۱۰۴ ۱۲۵۳۶۸ ۱۱۳۱۰۴
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۱۹۲۱۱ ۱۰۷۵۲۰ ۱۲۵۸۳۲ ۱۱۳۴۹۲ ۱۲۵۸۳۲ ۱۱۳۴۹۲
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۱۸۳۰۶ ۱۰۶۵۶۰ ۱۲۶۱۰۸ ۱۱۳۵۸۸ ۱۲۶۱۰۸ ۱۱۳۵۸۸
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱