نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۸۰۲۴۷ ۱۶۳۶۸۰ ۱۶۹۱۱۶ ۱۵۳۵۷۲ ۱۶۹۱۱۶ ۱۵۳۵۷۲
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۸۰۲۴۷ ۱۶۳۶۸۰ ۱۶۹۱۱۶ ۱۵۳۵۷۲ ۱۶۹۱۱۶ ۱۵۳۵۷۲
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۸۰۴۴۶ ۱۶۴۶۴۰ ۱۶۹۱۳۷ ۱۵۴۳۲۲ ۱۶۹۱۳۷ ۱۵۴۳۲۲
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۸۱۲۲۵ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۹۳۴۳ ۱۵۵۱۹۱ ۱۶۹۳۴۳ ۱۵۵۱۹۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۸۱۱۸۴ ۱۶۶۰۸۰ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷ ۱۶۷۱۶۲ ۱۵۳۲۲۷
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.