نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲۹۲,۹۲۱ ۲۵۲,۶۴۶ ۲۷۲,۰۷۱ ۲۳۴,۶۶۳ ۲۷۲,۰۷۱ ۲۳۴,۶۶۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲۹۱,۳۳۶ ۲۵۱,۷۹۲ ۲۷۱,۳۳۰ ۲۳۴,۵۰۱ ۲۷۱,۳۳۰ ۲۳۴,۵۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۹۱,۳۳۶ ۲۵۱,۷۹۲ ۲۷۱,۳۳۰ ۲۳۴,۵۰۱ ۲۷۱,۳۳۰ ۲۳۴,۵۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۹۴,۱۰۰ ۲۵۴,۸۵۷ ۲۷۲,۸۴۲ ۲۳۶,۴۳۵ ۲۷۲,۸۴۲ ۲۳۶,۴۳۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۹۶,۲۲۷ ۲۵۵,۹۷۹ ۲۷۲,۶۲۱ ۲۳۵,۵۸۰ ۲۷۲,۶۲۱ ۲۳۵,۵۸۰
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۹۷,۱۱۰ ۲۵۶,۸۱۲ ۲۷۱,۹۲۰ ۲۳۵,۰۳۷ ۲۷۱,۹۲۰ ۲۳۵,۰۳۷
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۳۰۰,۴۰۰ ۲۵۹,۵۹۵ ۲۷۱,۲۱۱ ۲۳۴,۳۷۰ ۲۷۱,۲۱۱ ۲۳۴,۳۷۰
« قبلی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.