نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۴۴۰۵۲ ۱۳۲۹۶۰ ۱۳۸۹۴۶ ۱۲۸۲۴۷ ۱۳۸۹۴۶ ۱۲۸۲۴۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۴۴۵۲۱ ۱۳۲۹۶۰ ۱۳۶۵۸۵ ۱۲۵۶۶۰ ۱۳۶۵۸۵ ۱۲۵۶۶۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۴۴۵۲۱ ۱۳۲۹۶۰ ۱۳۶۵۸۵ ۱۲۵۶۶۰ ۱۳۶۵۸۵ ۱۲۵۶۶۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۴۳۴۶۶ ۱۳۱۵۲۰ ۱۳۴۵۸۸ ۱۲۳۳۸۲ ۱۳۴۵۸۸ ۱۲۳۳۸۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۴۳۰۱۱ ۱۳۰۵۶۰ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۴۳۰۱۱ ۱۳۰۵۶۰ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۴۱۹۰۱ ۱۲۹۶۰۰ ۱۳۵۲۷۰ ۱۲۳۵۴۴ ۱۳۵۲۷۰ ۱۲۳۵۴۴
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.