نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۴۲۹۱۳ ۱۲۷۹۶۸ ۱۲۹۰۵۴ ۱۱۵۵۵۹ ۱۲۹۰۵۴ ۱۱۵۵۵۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۴۲۹۱۳ ۱۲۷۹۶۸ ۱۲۹۰۵۴ ۱۱۵۵۵۹ ۱۲۹۰۵۴ ۱۱۵۵۵۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۴۲۹۱۳ ۱۲۷۹۶۸ ۱۲۷۵۸۳ ۱۱۴۲۴۱ ۱۲۷۵۸۳ ۱۱۴۲۴۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۳۹۸ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۷۴۳۷ ۱۱۳۶۵۳ ۱۲۷۴۳۷ ۱۱۳۶۵۳
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۳۹۳۹۸ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۷۴۳۷ ۱۱۳۶۵۳ ۱۲۷۴۳۷ ۱۱۳۶۵۳
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۳۹۳۸۸ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۷۱۵۷ ۱۱۳۴۱۲ ۱۲۷۱۵۷ ۱۱۳۴۱۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۲۷۸ ۱۲۴۳۲۰ ۱۲۷۶۹۱ ۱۱۳۹۷۸ ۱۲۷۶۹۱ ۱۱۳۹۷۸
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۲۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.