نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۴۳۴۶۶ ۱۳۱۵۲۰ ۱۳۴۵۸۸ ۱۲۳۳۸۲ ۱۳۴۵۸۸ ۱۲۳۳۸۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۴۳۰۱۱ ۱۳۰۵۶۰ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۴۳۰۱۱ ۱۳۰۵۶۰ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲ ۱۳۴۱۹۵ ۱۲۲۵۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۴۱۹۰۱ ۱۲۹۶۰۰ ۱۳۵۲۷۰ ۱۲۳۵۴۴ ۱۳۵۲۷۰ ۱۲۳۵۴۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۴۱۹۰۱ ۱۲۹۶۰۰ ۱۳۵۶۹۳ ۱۲۳۹۳۰ ۱۳۵۶۹۳ ۱۲۳۹۳۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۴۲۵۰۴ ۱۲۹۶۰۰ ۱۳۶۹۱۷ ۱۲۴۵۱۹ ۱۳۶۹۱۷ ۱۲۴۵۱۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۴۲۵۰۴ ۱۲۹۶۰۰ ۱۳۶۹۱۷ ۱۲۴۵۱۹ ۱۳۶۹۱۷ ۱۲۴۵۱۹
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۲۶ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.