نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲۷۲,۰۶۴ ۲۲۲,۷۷۹ ۲۴۹,۶۸۵ ۲۰۴,۴۵۳ ۲۴۹,۶۸۵ ۲۰۴,۴۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲۷۲,۰۶۴ ۲۲۲,۷۷۹ ۲۴۹,۶۸۵ ۲۰۴,۴۵۳ ۲۴۹,۶۸۵ ۲۰۴,۴۵۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲۷۳,۱۴۱ ۲۲۳,۱۲۳ ۲۴۸,۸۲۸ ۲۰۳,۲۶۲ ۲۴۸,۸۲۸ ۲۰۳,۲۶۲
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۷۰,۸۳۱ ۲۲۱,۴۴۸ ۲۴۹,۱۸۷ ۲۰۳,۷۵۰ ۲۴۹,۱۸۷ ۲۰۳,۷۵۰
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲۷۷,۷۲۰ ۲۲۷,۸۲۲ ۲۴۹,۲۴۰ ۲۰۴,۴۵۹ ۲۴۹,۲۴۰ ۲۰۴,۴۵۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲۷۰,۰۳۰ ۲۲۱,۵۱۳ ۲۴۹,۰۹۱ ۲۰۴,۳۳۷ ۲۴۹,۰۹۱ ۲۰۴,۳۳۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۲۶۲,۹۷۶ ۲۱۵,۶۵۹ ۲۴۹,۲۲۹ ۲۰۴,۳۸۶ ۲۴۹,۲۲۹ ۲۰۴,۳۸۶
« قبلی ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۲۶ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.