نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 2012 تاریخ 99/6/17 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۳۰۸,۶۷۱ ۲۶۶,۱۷۱ ۲۷۲,۹۸۷ ۲۳۵,۴۰۰ ۲۷۲,۹۸۷ ۲۳۵,۴۰۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۳۰۶,۰۳۴ ۲۶۳,۵۳۷ ۲۷۱,۰۵۶ ۲۳۳,۴۱۷ ۲۷۱,۰۵۶ ۲۳۳,۴۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۳۰۶,۰۳۴ ۲۶۳,۵۳۷ ۲۷۱,۰۵۶ ۲۳۳,۴۱۷ ۲۷۱,۰۵۶ ۲۳۳,۴۱۷
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۳۰۴,۴۶۲ ۲۶۰,۶۳۱ ۲۷۱,۴۸۷ ۲۳۲,۴۰۳ ۲۷۱,۴۸۷ ۲۳۲,۴۰۳
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۲۹۹,۴۵۹ ۲۵۵,۸۹۰ ۲۷۱,۹۱۰ ۲۳۲,۳۵۰ ۲۷۱,۹۱۰ ۲۳۲,۳۵۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۲۹۸,۸۲۸ ۲۵۵,۰۷۹ ۲۷۲,۲۰۱ ۲۳۲,۳۵۰ ۲۷۲,۲۰۱ ۲۳۲,۳۵۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۹۸,۸۲۸ ۲۵۵,۰۷۹ ۲۷۲,۲۰۱ ۲۳۲,۳۵۰ ۲۷۲,۲۰۱ ۲۳۲,۳۵۰
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۲۶ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.