نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۷۴۸۳۵ ۱۶۱۷۶۰ ۱۶۲۸۱۶ ۱۵۰۶۴۱ ۱۶۲۸۱۶ ۱۵۰۶۴۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۷۴۸۳۵ ۱۶۱۷۶۰ ۱۶۲۸۱۶ ۱۵۰۶۴۱ ۱۶۲۸۱۶ ۱۵۰۶۴۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۷۵۴۶۴ ۱۶۱۷۶۰ ۱۶۴۴۷۴ ۱۵۱۶۲۹ ۱۶۴۴۷۴ ۱۵۱۶۲۹
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۷۲۱۶۱ ۱۵۹۳۶۰ ۱۶۲۹۵۱ ۱۵۰۸۳۵ ۱۶۲۹۵۱ ۱۵۰۸۳۵
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۷۱۸۱۱ ۱۵۸۴۰۰ ۱۵۷۴۵۳ ۱۴۵۱۶۳ ۱۵۷۴۵۳ ۱۴۵۱۶۳
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۶۸۶۹۶ ۱۵۵۵۲۰ ۱۵۴۲۶۰ ۱۴۲۲۱۱ ۱۵۴۲۶۰ ۱۴۲۲۱۱
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۶۴۵۳۱ ۱۵۱۶۸۰ ۱۵۵۷۲۷ ۱۴۳۵۶۴ ۱۵۵۷۲۷ ۱۴۳۵۶۴
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۲۶ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.