نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۲۴۵۷۵ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۸۳۶۳ ۱۱۵۷۳۶ ۱۲۸۳۶۳ ۱۱۵۷۳۶
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۲۵۱۱۵ ۱۱۲۸۰۰ ۱۲۸۰۸۰ ۱۱۵۴۷۳ ۱۲۸۰۸۰ ۱۱۵۴۷۳
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۲۴۵۸۳ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۷۹۷۳ ۱۱۵۳۷۷ ۱۲۷۹۷۳ ۱۱۵۳۷۷
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۲۵۲۱۰ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۷۹۸۶ ۱۱۴۸۱۰ ۱۲۷۹۸۶ ۱۱۴۸۱۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۲۵۲۱۰ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۷۹۸۶ ۱۱۴۸۱۰ ۱۲۷۹۸۶ ۱۱۴۸۱۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۲۵۴۶۲ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۸۴۰۷ ۱۱۴۹۵۷ ۱۲۸۴۰۷ ۱۱۴۹۵۷
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۲۵۶۶۰ ۱۱۲۳۲۰ ۱۲۸۸۸۴ ۱۱۵۲۰۲ ۱۲۸۸۸۴ ۱۱۵۲۰۲
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۲۶ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳