نرخ ارز بر مبنای سامانه ETR بانک مرکزی

نرخ های اعلامی در هر روز، مربوط به خروجی روز قبل سامانه ETS بانک مرکزی و مصوبه اجلاس 1956 تاریخ 98/2/25 هیات عامل سازمان می باشد.
تاریخ شناور خارجی (CASH) شناور ایرانی (TT) * (THC (TT *
یورو دلار یورو دلار یورو دلار
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۸۰۷۹ ۱۲۴۶۰۸ ۱۲۵۸۲۹ ۱۱۳۵۵۳ ۱۲۵۸۲۹ ۱۱۳۵۵۳
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۳۸۱۳۷ ۱۲۴۶۰۸ ۱۲۵۳۰۴ ۱۱۳۰۳۳ ۱۲۵۳۰۴ ۱۱۳۰۳۳
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱۳۷۷۱۱ ۱۲۴۲۲۴ ۱۲۴۷۰۴ ۱۱۲۴۹۱ ۱۲۴۷۰۴ ۱۱۲۴۹۱
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۷۲۶۹ ۱۲۳۳۶۰ ۱۲۴۳۲۶ ۱۱۱۷۲۹ ۱۲۴۳۲۶ ۱۱۱۷۲۹
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۷۲۶۹ ۱۲۳۳۶۰ ۱۲۴۳۲۶ ۱۱۱۷۲۹ ۱۲۴۳۲۶ ۱۱۱۷۲۹
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۷۸۷۳ ۱۲۳۸۴۰ ۱۲۴۰۰۹ ۱۱۱۳۸۷ ۱۲۴۰۰۹ ۱۱۱۳۸۷
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۷۰۰۰ ۱۲۲۸۸۰ ۱۲۳۴۱۸ ۱۱۰۶۹۸ ۱۲۳۴۱۸ ۱۱۰۶۹۸
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۲۶ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

توضیحات

*به علت عدم اعلام نرخ دلار ویورو اسکناس توسط بانک مرکزی در تاریخ 98/10/23 ،نرخ آخرین روز اعلامی ملاک صدور صورتحساب قرار میگیرد.