صدور مجوز ساخت شناور

کد خدمت
13052076102
عنوان خدمت
صدور مجوز ساخت شناور
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
صدور مجوز ساخت شناور
مدارک مورد نیاز

گواهینامه کارگاه ساخت شناور

موافقتنامه موسسه رده بندی برای نظارت بر ساخت شناور
جزئیات خدمت
45 روز
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
دو بار
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت