خروج شناور

کد خدمت
13051431107
عنوان خدمت
خروج شناور
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
صدور مجوز خروج شناور
مدارک مورد نیاز

مدارک مالکیت شناور - مدارک تایید صلاحیت دریانوردی

جزئیات خدمت
کمتر از یک روز (بر اساس هر بندر متغیر می باشد )
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
مطابق کتابچه تعرفه 4001064504008225
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت