ارایه خدمات ثبت شناور

کد خدمت
13052074000
عنوان خدمت
ارایه خدمات ثبت شناور
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
ارائه خدمات ثبت شناور
مدارک مورد نیاز

مدارک مالکیت شناور - مدارک تایید صلاحیت دریانوردی

جزئیات خدمت
7روز
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
هزینهشماره حساب بانکی
دو میلیون تا سی میلیون با توجه به ابعاد شناور 4001064504008225
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت