جستجو و نجات دریایی

کد خدمت
13052078101
عنوان خدمت
جستجو و نجات دریایی
نوع خدمت
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
جستجو و نجات دریایی جهت نجات جان افراد در دریا 
مدارک مورد نیاز
گزارش های دریافتی پیام اضطرار شناورهای مضطر به طرق مختلف : اعلام به مراکز هماهنگی نجات دریایی مستقر در استانهای ساحلی ، برج کنتول ، اعلام دریانوردان ، و....   
جزئیات خدمت
بر اساس نوع سانحه و محل وقوع سانحه ، امکانات و تجهیزات نجات متغیر می باشد . ارائه خدمت بر اساس درخواست شرایط اضطرار شناورهای متردد انجام می پذیرد.
ساعات ارائه خدمت
ارائه خدمت در محل سانحه در دریا و بر روی شناور مضطر و برای خدمه شناور انجام می پذیرد .
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت