ارائه اطلاعات دریایی و بندری

کد خدمت
13052086101
عنوان خدمت
ارائه اطلاعات دریایی و بندری
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به کسب و کار (G2B)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
این خدمت به وسیله سامانه آمار عملیات که وظیفه ثبت اطلاعات عملیات دریایی، بندری و انبارها در یکایک بنادر و نیز تهیه گزارش‌های کنترلی و اماری دقیقی از عملیات تخلیه و بارگیری و تردد شناورها در بنادر را برعهده دارد انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز
ارسال درخواست کتبی توسط متقاضی
جزئیات خدمت
2 روز کاری
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
حداقل یک بار در صورت نیاز
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت