انتشار مستمر مشخصه های دریایی

کد خدمت
13052082103
عنوان خدمت
انتشار مستمر مشخصه های دریایی
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
اندازه گیری پارامترها و مشخصه های دریایی (پارامترهای فیزیکی نظیر دما و شوری آب و مشخصه های موج مانند ارتفاع، پریود و جهت امواج و پارامترهای هواشناسی مانند دما، رطوبت، سرعت و جهت باد) در محدوده مهمترین بنادر کشور و ارائه آن اطلاعات به عموم مردم، دانشجویان، محققان، دانشگاه ها، ارگانهای دولتی، شرکتها و غیره
مدارک مورد نیاز
جزئیات خدمت
10 روز
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت