پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراه‌ها

کد خدمت
13052082104
عنوان خدمت
پیش بینی امواج دریا جهت ناوبری در سواحل و آبراه‌ها
نوع خدمت
  • خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
  • خدمت به شهروند (G2C)
شرح خدمت
پیش بینی  پارامترهای دریایی (پارامترهای فیزیکی نظیر دما و شوری آب و مشخصه های موج مانند ارتفاع، پریود و جهت امواج و پارامترهای هواشناسی مانند دما، رطوبت، سرعت و جهت باد) در محدوده مهمترین بنادر کشور و ارائه آن اطلاعات به عموم مردم، دانشجویان، محققان، دانشگاه ها، ارگانهای دولتی، شرکتها و غیر
مدارک مورد نیاز
جزئیات خدمت
1 دقیقه
ساعات ارائه خدمت
ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
مراجعه حضوری ندارد
هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس الکترونیکی
ایمیل
تلفن گویا یا مرکز تماس
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل اندروید
آدرس دانلود اپلیکیشن موبایل iOS
شماره پیام کوتاه
دفاتر ارائه دهنده خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت