لجستیک و زنجیره تأمین

لجستیک و زنجیره تأمین
لجستیک و زنجیره تأمین
  • تهیه شده در معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر
  • انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
  • ۲ اسفند ۱۳۹۷
  • 35000
  • 9786008422310