1.         انتخاب عنوان پایان‌نامه‌/پروژه تحقیقاتی از میان فهرست نیازهای اعلامی سازمان و یا سایر عناوین و فعالیت‌های پژوهشی مورد تایید مرکز توسط دانشجو؛

2.         تکمیل فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی" مورد استفاده در دانشگاه محل تحصیل دانشجو با توجه به انتظارات علمی سازمان توسط دانشجو و ارائه فرم مذکور به مرکز قبل از امضای اساتید راهنما و مشاور؛

3.         ارسال فرم "طرح پژوهشی پایان‌نامه/ پروژه تحقیقاتی" به ادارة کل متقاضی جهت بررسی و اعلام نقطه نظرات توسط مرکز؛

4.         اعلام نتیجه بررسی پروپوزال به دانشجو  (تائید، رد، تائید مشروط)؛

5.         در صورت نیاز به اصلاح، اعلام نقطه نظرات اصلاحی به دانشجو جهت اعمال در طرح پژوهشی؛

6.         انجام پیگیری‌های لازم توسط دانشجو و اخذ مصوبة طرح پژوهشی از شورای پژوهشی دانشگاه؛

7.         ارائه یک نسخه از "طرح پژوهشی" مصوب شورای پژوهشی دانشگاه به مرکز توسط دانشجو؛

8.         بررسی "طرح پژوهشی" مصوب دانشگاه، توسط مرکز یا بندر از لحاظ اعمال یا عدم اعمال نقطه نظرات سازمان در فرم مذکور پس از تصویب موضوع پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی در دانشگاه؛

9.         اعلام عدم تایید و عدم حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز، در صورت عدم اعمال نقطه نظرات سازمان؛

10.       اعلام کتبی پذیرش نهایی و حمایت از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به دانشجو توسط مرکز در صورت اعمال نقطه نظرات سازمان و تایید نهایی؛

11.       تعیین ناظر ذی‌صلاح مطابق با مادة 1-6 جهت نظارت بر پیشرفت و روند انجام پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی و اعلام کتبی آن به ناظر، دانشجو و استاد راهنما توسط مرکز؛

12.       انجام هماهنگی‌های لازم توسط ناظر جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به دانشجو؛

13.       ارائه گزارش پیشرفت پایان‌نامه یا فعالیت پژوهشی در بازة زمانی تعیین شده به ناظر توسط دانشجو؛

14.       بررسی گزارشات توسط ناظر و ارسال نقطه نظرات تکمیلی و اصلاحی به دانشجو و استاد راهنما؛

15.       تکمیل پژوه در بازة زمانی تعیین شده و دفاع از پایان‌نامه در دانشگاه مربوطه توسط دانشجو؛

16.       ارائه نسخة نهایی پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی (مجلد) یا فعالیت پژوهشی به همراه یک لوح فشرده حاوی فایل متنی و تصویر صورتجلسه دفاع و همچنین ارائه یک مقالة مستخرج از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی به مرکز.

تبصره: مقالة مستخرج نباید در مجلة‌ دیگری چاپ شده باشد.

17.       تعیین چهار نفر جهت داوری مقاله و دو نفر برای داوری پایان‌نامه‌ یا فعالیت پژوهشی توسط مرکز؛

18.       جمع بندی نتایج داوری و محاسبة پژوهانة دانشجو بر اساس میانگین نمرات حاصل از داوری؛

20.       انجام مراحل پرداخت پژوهانه به دانشجو.

تبصره: تایید دانشگاه مبنی بر دفاع دانشجو از پایان‌نامه/پروژه تحقیقاتی مبنای پذیرش آن از سوی مرکز می‌باشد.

 

 
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۵۵

اطلاعات بیشتر : مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
موردی یافت نشد.
مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی
چه نوع پایان‌نامه‌هایی مورد حمایت مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی قرار می‌گیرند؟
در راستای ماموریت، اهداف و سیاست‌های سازمان باشد
به منظور حل مسائل و چالش‌های  مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان انجام شود؛
از موضوعات نو و کاربردی‌ای باشد که اصالت و اعتبار علمی آنها مورد تائید قرار گرفته است و به ویژه امکان اجرای آن در بنادر وجود داشته باشد
از نظر موضوع  و محل انجام پژوهش تکراری نباشد (تشخیص تکراری بودن موضوع پژوهشی بر عهده مرکز است)
منطبق بر فهرست نیازهای پژوهشی سازمان باشد که از قبل در سایت مرکز اطلاع رسانی شده است
مقاله مستخرج از پایان نامه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 • دانشجو مستلزم است یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه به همراه پایان‌نامه به مرکز ارائه دهد.
 •  عدم ارائه مقاله مستخرج از پایان‌نامه منجر به کسر 25% حق التحقیق پایان نامه خواهد شد.
 •  مقاله نباید در نشریه دیگری چاپ و یا در کنفرانسی ارائه شده باشد.
 •  مقاله جهت ارزیابی و چاپ در نشریه علمی و پژوهشی حمل و نقل دریایی ارسال شده و در صورت تائید داوران در این نشریه چاپ خواهد شد.
نسخه نهایی پایان نامه باید با چه فرمتی ارسال شود؟
 • مجلد به صورت گالیگنور شده و به همراه لوح فشرده حاوی فایل word  و pdf نسخه نهایی پایان‌نامه و فایل word و pdf مقاله مستخرج از پایان‌نامه ارسال گردد.
 •  مجلد باید حاوی یک عدد کپی یا اسکن از صورتجلسه دفاعیه پایان نامه باشد.
 • ذکر جمله «این پایان‌نامه با حمایت مالی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است» در انتهای صفحه عنوان  (اولین صفحه مجلد پایان‌نامه) ضروری است.
بعد از تصویب موضوع در کمیته تحقیق مرکز، چه اقدامی باید انجام شود؟
 •  آغاز پروژه پژوهشی
 •  آغاز همکاری با ناظر پایان‌نامه
 •  ارسال پروپوزال مصوب در دانشگاه به مرکز
تصویب پروپوزال در کمیته تحقیق مرکز چقدر زمان می برد؟

حداکثر 6 روز طور میکشد تا پروپوزال در کمیته تحقیق مطرح گردد. در صورت نیاز به استعلام موضوع از ادارات کل ستادی یا بنادر مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید.

پروپوزال به چه طریقی باید ارسال شود؟

پروپوزال باید در قالب فایل DOC به همراه اطلاعات دانشجو (آدرس، کد پستی، شماره تلفن منزل، شماره موبایل و...) از طریق پست الکترونیک  rthesis[at]pmo[dot]ir و یا مراجعه حضوری تحویل گردد.

چه زمانی باید پروپوزال ارسال شود؟ (قبل از/بعد از تصویب پروپوزال در دانشگاه)

پروپوزال باید حداقل دو هفته پیش از تصویب در دانشگاه ارسال گردد.

پروپوزال در چه فرمتی باید ارسال شود؟

پروپوزال باید در قالب فرم پروپوزال دانشگاه باشد.

برای حمایت از پایان نامه چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • انتخاب موضوع از عناوین "موضوعات پیشنهادی" اعلام شده  در همین صفحه،با توجه به رشته تحصیلی
 •  تکمیل فرم پروپوزال
 •  ارسال فرم تکمیل شده به مرکز جهت طرح در کمیته تحقیق