اتاق فکر

عنوان

شروع بهره برداری از تالار اتاق فکر سازمان و بنادر و دریانوردی

بسم الله الرحمن الرحیم در سومین جلسه اتاق فکر سازمان که در مورخ 11/12/92 در محل سازمان برگزار گردید ضمن انتخاب و تصویب گروه های سه گانه ، مسئولین مربوطه با اتفاق آرا انتخاب شدند.در این راستا مقرر گردید به موازات بهره گیری از فضای مجازی مانند Linked In تا...
یوسف مجیدی  ۲۰۵۴ روز قبل