جزییات قوانین و مقررات

دستورالعمل اخذ آزمون و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران

۱۷ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مصوب جلسه شماره۱۷۰۶ مورخ شهریورماه ۱۳۹۱


دریافت فایل

 دستورالعمل اخذ آزمون و صدور گواهینامه های شایستگی و مهارت کارکنان لجستیک بندری ایران

مصوب جلسه شماره 1706 مورخ 6 شهریورماه 1391

 

سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود در جهت ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران بندری و یکسان سازی آموزش در سطح بنادر کشور، اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با وظایف صاحبان فرآیندهای عملیاتی مرتبط با صادرات و واردات کالا از طریق بنادر نموده است.

این استانداردها، کلیه فعالیت های بندری را پوشش داده و شرکتهای کارگزار را نیز موظف می سازد از نیروی انسانی ماهر مرتبط با هر فعالیت استفاده نمایند.

این دستورالعمل در راستای اخذ آزمون، صدور گواهینامه های مربوطه و اطمینان از کسب دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان لجستیک بندری ایران مطابق با استانداردهای آموزشی تدوین و تصویب گردیده است.