جزییات قوانین و مقررات

دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر اجرای دوره ها در مراکز آموزش دریانوردی

۱۹ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

مصوب دع/۱ مورخ تیرماه ۱۳۸۹


دریافت فایل

دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر اجرای دوره ها در مراکز آموزش دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی ناشی از ماده 192 قانون دریایی ج.ا. ایران مصوب شهریورماه 1343 و بند 10 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 کمیسیون های خاص دو مجلس که صدور هرگونه سند یا گواهینامه و پروانه مربوط به کشتی، فرماندهان، افسران و کارکنان کشتیها را در صلاحیت سازمان قرار داده است و در راستای رعایت مفاد کنوانسیون بین المللی «استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW78) و اصلاحیه های آن» مصوب مردادماه 1375 مجلس شورای اسلامی ایران و با عنایت به مقرره  1/8  کنوانسیون STCW  ، این دستورالعمل را به منظور نحوه صدور مجوز و نظارت بر برگزاری دوره ها در مراکز آموزشی دریانوردی تدوین نموده که پس از موافقت هیات عامل و تصویب شورای عالی سازمان لازم الاجرا می باشد.

پیوست های بخشنامه

عنوانفایلهای مرتبطتاریخ
شیوه نظارت
فرم ها