جزییات قوانین و مقررات

کنوانسیون‎بین‎المللی‎اندازه‎گیری ظرفیت کشتیها (TONNAGE MEASUREMENT 1969) (متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی)

۲۱ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

۸


دریافت فایل