جزییات قوانین و مقررات

کنوانسیون ایجاد‎سازمان‎بین‎المللی‎ماهواره‎های دریایی و توافقنامه‎اجرایی‎آن (INMARSAT 1976) (متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی)

۲۱ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

۹


دریافت فایل