جزییات قوانین و مقررات

کنوانسیون‎بین‎المللی‎جلوگیری ازتصادم‎در دریا (COLREG 1972) (متن انگلیسی به همراه ترجمه فارسی)

۲۱ دی ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

۱۰


دریافت فایل