جزییات قوانین و مقررات

«اصلاحـات عبـارتی مجلـس شورای اسلامـی در اجـزاء بند (4) ماده (1) قانـون الـحاق دولـت جمـهوری اسـلامی ایـران به کنـوانسیون سازمان کنفـرانس اسلامی جهت مبارزه با تـروریسم بین‌المللی» منتشرشده در روزنامه رسمی سال 1388

۱۴ بهمن ۱۳۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

۱۲r