جزییات قوانین و مقررات

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»

۱۳ آذر ۱۳۸۷

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل

۱۳ آذر ۱۳۸۷