جزییات قوانین و مقررات

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۱

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱