جزییات قوانین و مقررات

کنوانسیون و پروتکل‎های سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است

۱۹ آبان ۱۳۹۴

سازمان بنادر و دریانوردی

-


دریافت فایل