جزییات قوانین و مقررات

قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیر ماه 1313 مصوب فروردین ماه 1338

۴ خرداد ۱۳۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۲۲ فروردین ۱۳۳۸