جزییات قوانین و مقررات

قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا

۱ آبان ۱۳۹۵

مجلس شورای اسلامی

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۱۰ شهریور ۱۳۹۵