جزییات قوانین و مقررات

تصویب‌نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه و بندر بهمن در منطقه آزاد قشم

۷ دی ۱۳۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۱۴ اسفند ۱۳۷۳