جزییات قوانین و مقررات

قانون فروش یا اجاره ماشین آلات و امکانات مربوط به طرح های بنادر منطقه چابهار و دریافت وجوه آن از خزانه پس از واریز وجوه مزبور به خزانه داری کل

۷ دی ۱۳۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۲۹ فروردین ۱۳۷۴