جزییات قوانین و مقررات

تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی

۷ دی ۱۳۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۲۷ خرداد ۱۳۸۰