جزییات قوانین و مقررات

آیین‌نامه اجرایی صدور و اعطای گواهینامه‌های شایستگی دریانوردی افسران ناوبر و فرماندهان کشتیهای بازرگانی در مسافات نامحدود مصوب 1368 شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی

۸ دی ۱۳۹۵

سازمان بنادر و کشتیرانی

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۱ شهریور ۱۳۶۸