جزییات قوانین و مقررات

از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»

۱۹ دی ۱۳۹۵

سازمان بنادر و دریانوردی

.


دریافت فایل

۲۲ دی ۱۳۸۱