جزییات قوانین و مقررات

قانون اصلاحات پیوست معاهده بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

مجلس شورای اسلامی

سازمان بنادر و دریانوردی

۰۱


دریافت فایل

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱ تیر ۱۳۹۶