جزییات قوانین و مقررات

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

۳۰ مرداد ۱۳۹۶

مجلس شورای اسلامی

سازمان بنادر و دریانوردی

۰۱


دریافت فایل

۲۲ مرداد ۱۳۹۶

۲۹ مرداد ۱۳۹۶