جزییات قوانین و مقررات

اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

۲۲ آبان ۱۳۹۶

مجلس شورای اسلامی

سازمان بنادر و دریانوردی

۰۱


دریافت فایل

۱۰ آبان ۱۳۹۶

۱۷ آبان ۱۳۹۶