flag

مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

اصلاح تصویب نامه موضوع انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]
آیین نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ]