flag

مقررات و بخشنامه ها - نمایش گروهی

آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری- دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای غواصی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای سوخت رسانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای راهبری پایانه های بندری کالا
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای بارشماری و ناظر در بنادر
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات انتقال کالا از کشتی به کشتی ship to ship
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های آب رسانی
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتی ها
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه صدور مجوز ونظارت بر نحوه فعالیت شرکت های خدمات فنی پشتیبانی کانتینر
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه تخلیه و بارگیری
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]
آیین نامه تأسیس شرکتها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریائی مصوب جلسات 47 تا 51 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
[ سازمان بنادر و دریانوردی - ۱۷ دی ۱۳۹۳ ]