flag

افزایش سرعت و دقت عملیات ورود و خروج کالا در بندر خرمشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، صالح کوثری زاده از افزایش سرعت و دقت عملیات ورود و خروج کالا در بندر خرمشهر خبر داد.

معاون فنی مهندسی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت : با بهره برداری از پروژه بازسازی، تغییر زیرساخت و ارتقای سیستم باسکول از 4 لود سل به 6 لودسل، توزین کالاهای صادراتی و وارداتی با سرعت و دقت بالایی انجام می گیرد.

خاطر نشان می سازد : پروژه بازسازی و ارتقای سیستم باسکول دوقلوی ضلع جنوبی بندر خرمشهر با هدف تسریع در عملیات ورود و خروج کالا، افزایش کارآیی، دقت اندازه گیری و پیشگیری از خطاهای احتمالی، افزایش ضریب اطمینان شبکه، افزایش بهره وری، افزایش ضریب ایمنی، تکریم ارباب رجوع صورت گرفت.

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲
15:35
منبع: روابط عمومی
چاپ