flag

بازدید هیأت اعزامی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل از بندر شهید رجایی

هیأت اعزامی دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در سفر به استان هرمزگان از امکانات بندری، لجستیکی و گمرکی بزرگترین بندر تجاری ایران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ، سفر هیأت اعزامی دفتر مرکزی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی در راستای انجام ارزیابی مشترک با برنامه جهانی غذا (WFP) و صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در تعیین مبادی ورودی از ایران به افغانستان و عراق به عنوان بخشی از آمادگی جهت کمک رسانی در مواقع اضطراری انجام شد.

این هیأت متشکل از "نبیل مکی" مسئول ارشد برنامه ریزی و "جمشید رهدار" مسئول تدارکات این کمیساریا از بخش های مختلف مجتمع بندری شهید رجایی شامل پایانه های یک و دو کانتنیری، پایانه کالاهای عمومی و فله، انبارها و محوطه های کالا، ظرفیت ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری، اراضی پشتیبانی و بندر خلیج فارس بازدید کردند.

"نبیل مکی" مسئول ارشد برنامه ریزی دفتر مرکزی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در حاشیه این بازدید طی مصاحبه ای با خبرنگار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سفر ما به بندرعباس منحصراً مربوط به این دفتر نیست و مأموریتی مشترک با برنامه جهانی غذا(WFP) و صندوق کودکان ملل متحد(UNICEF) محسوب می شود.

وی اضافه کرد: این مأموریت به منظور بررسی امکانات داخلی ایران برای ارسال محموله های بشردوستانه از طریق بندرعباس به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در شرایط بحرانی و اضطراری صورت گرفته است.

مسئول ارشد برنامه ریزی دفتر مرکزی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل امکانات و ظرفیت های بندر شهید رجایی را برای استفاده در مأموریت های مربوط به این دفتر مناسب و رضایتبخش ارزیابی نموده و از همکاری مسئولین اداره کل بنادرو دریانوردی هرمزگان در زمینه فراهم کردن شرایط بازدید از این بندر مهم، قدردانی کرد.

مکی در پایان یادآور شد: همکاری مقامات بندر شهید رجایی در زمینه حمایت از فعالیت های بشردوستانه نخستین بار نیست که در حال انجام است؛ زیرا در گذشته نیز چنین همکاری هایی صورت گرفته و فعالیت های ما همواره مورد حمایت مسئولین ایرانی بوده است.

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
16:04
منبع: مرکز روابط عمومی
چاپ