flag

بررسی تحولات علمی در همایش سالانه افسران کنترل و بازرسی کشتیها

نشست 2 روزه افسران کنترل و بازرسی کشتی ها، به منظور بررسی تحولات علمی مربوط به کنترل و بازرسی کشتیها در سطح تفاهم نامه های منطقه ای مربوطه، یکپارچه سازی عملکرد افسران کنترل و بازرسی و تدوین خط مشی های مورد نظر در سطح بنادر، با حضور مدیر کل نجات و حفاظت دریایی، مدیر کل امور دریانوردان، نماینده موسسه رده بندی ایرانیان، کارشناس مسئول و کارشناسان کنترل و بازرسی مرکز و بنادر تابعه در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ؛بر اساس دستور کار این همایش، موضوعات متنوع مرتبط با کنترل و بازرسی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد که به بخشی از آنها اشاره می شود.

-گزارش مربوط به یادداشت تفاهم های معتبر و وضعیت پرچم جمهوری اسلامی ایران در این تفاهم نامه ها و تکیه بر اقداماتی که می بایست در جهت بهبود وضعیت جایگاه پرچم صورت پذیرد.

- موضوعات مربوط به اجرای آیین نامه ماده 3 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و اهمیت اجرای آن توسط کشتیها و سکوهای فراساحلی که طبق آیین نامه یاد شده اجرا می گردد و اقداماتی که بازرسان هنگام بازرسی از این تاسیسات می بایست مدنظر قرار دهند، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

- با توجه به تودیع سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کار دریایی MLC 2006 و لازم الاجرا شدن آن از 21/3/94 برای بخش دریایی کشور چالشها و هماهنگیهای مورد نیاز جهت آماده سازی مراکز کنترل و بازرسی به تفصیل طی دو مقاله مهم علمی و اجرایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

- بررسی آماری ایرادات مهم منجر به توقیف فنی و ایمنی کشتیها از دیگر موارد طرح شده به منظور بهبود کنترل و بازرسی و توجه به آن هنگام بازرسی از کشتیهای تحت پرچم و خارجی بعنوان درسهای آموختنی مطرح گردید که مورد توجه قرار گرفت.

- موضوع شناورهای غیرکنوانسیونی و سوانح وابسته به آن از نکات مهم طرح شده در همایش بود. در این ارتباط راهکارهای مربوط به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

-مسئله رده بندی کشتیها و نقش حیاتی موسسات رده بندی در کاهش نواقص و افزایش ایمنی کشتیها از دیگر موضوعاتی بود که بطور مشترک توسط نماینده موسسه رده بندی حاضر در جلسه و کارشناسان کنترل و بازرسی در راستای بهبود ایمنی ناوگان مورد بررسی و تفحص قرار گرفت.

- مدیریت انرژی که از بحث های روز مجامع دریایی می باشد از نکات سازنده ای بود که در قالب مقاله ای علمی به بحث و بررسی گذاشته شد.

-سیستم اطفای حریق و الزامات مربوطه از موارد مهم ایمنی روی شناورها همواره بعنوان نقش کلیدی در جامعه دریانوردان زیر
ذره بین مراکز کنترل و بازرسی است که توسط کارشناسان کنترل و بازرسی به چالش و بررسیهای دقیق از جنبه کنترل و بازرسی قرار گرفت.

-بحث آموزش دریانوردان و تاثیر آن در کاهش سوانح دریایی به عنوان موضوعی است که می تواند نقش موثر در افزایش ایمنی دریایی ایفاد نماید. در این بحث گزارش مفصلی از بررسی محلی آموزش دریانوردان شاغل بر روی شناورها در یکی از بنادر کشور ارائه گردید، که نکات ارزشمندی را به همراه داشت.

- با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در تفاهم نامه منطقه ای اقیانوس هند در زمینه کنترل و بازرسی کشتیها و موضوعی که بعنوان «محاسبه میزان ریسک کشتیها در راستای انتخاب کشتی جهت کنترل و بازرسی» در آن مطرح می باشد از مواردی بود که جهت اعلام نظر کارشناسان خبره این امور طرح شد.

- موضوع نشریات و کتب دریایی که باید روی کشتیها وجود داشته باشد از موارد طرح شده در این همایش بود و افسران حاضر در همایش در جریان آخرین اصلاحات مربوطه جهت اجرای کنترل و بازرسی از این مقوله مهم قرار گرفتند.

-رنگهای ضدخزه از دیگر موارد طرح شده در همایش بود که به عنوان یکی از نکات اساسی زیست محیطی در جلسه، مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

با توجه به حجم بالایی از مطالب علمی و روز در بخش دریایی که طی دو روز مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت، همایش یاد شده پس از تایید قطعنامه ای که در جهت افزایش ایمنی و حفاظت محیط زیست دریایی، به پایان رسید و مقرر شد سازمان بنادر در تهران و مراکز کنترل و بازرسی در جهت اجرای آن طی سال پیش رو تا زمان برگزاری همایش سال آتی اقدامات لازم را معمول نمایند.

دوشنبه ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۳
14:38
منبع: مرکز روابط عمومی
چاپ