flag

بازدید معاون توسعه و تجهیز سازمان بنادر و دریانوردی از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

عضو هیأت عامل و معاون توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از روند پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری، عمرانی و تجهیزاتی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس علی آبادی در بازدید از بنادر استان خوزستان، که طی پنجم و ششم مردادماه انجام پذیرفت، در رأس هیأتی مرکب از مدیران کل سواحل و بنادر، مهندسی عمران و تأمین و نگهداری تجهیزات با مهندس عبداللهی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دیدار و گفتگو کرده و آخرین وضعیت پروژه های حوزه های عمرانی ، فنی و سرمایه گذاری را بررسی کردند.

مهندس علی آبادی در جریان این سفر، ضمن بازدید از پروژه های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، روند پیشرفت، احداث و تکمیل پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های اسکله سازی، انبارهای چند منظوره کالا و مخازن نفتی و روغن خوراکی را از نزدیک بررسی کرده و ضمن استماع گزارش ها و توضیحات مسئولین و کارشناسان ناظر پروژه ها  از مسائل آنها مطلع گردید.

وی از پروژه های عمرانی و تعمیراتی اداره کل بنادر و دریانوردی در بخش های خشکی، دریایی و مخابراتی که عمدتا از پیشرفت صددرصدی برخوردار بودند، دیدن کرده و از تلاش ها و اقدامات مدیران و کارشناسان این اداره کل به جهت تکمیل به هنگام  آنها تشکر نمود.

در ادامه ی بازدیدهای میدانی مهندس علی آبادی، طی نشست مشترکی با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، معاون مهندسی و عمران و سرپرست فنی و نگهداری و جمعی از رؤسا و کارشناسان این معاونت های اداره کل، ضمن ارزیابی آخرین وضعیت پروژه های  مختلف حوزه های مهندسی و عمران و فنی و نگهداری، در خصوص موضوعات و مسائل جاری در این حوزه ها بحث و بررسی و تبادل نظر نمودند.
یادآور می شود مهندس علی آبادی و هیأت همراه در ادامه ی بازدید از بنادر استان خوزستان، از بندر آبادان بازدید نموده و آخرین وضعیت پروژه های عمرانی و تجهیزاتی این بندر را نیز مورد بررسی قرار دادند.


چهارشنبه ۶ اَمرداد ۱۳۹۵
18:32
منبع: مرکز روابط عمومی
چاپ