flag

راهکار جدید بندر گوتنبرگ در جهت تبدیل شدن به بندر سبز

از اول ژانویه 2022، کامیون‌های الکتریکی و سبز در دو پایانه در بندر گوتنبرگ در اولویت قرار می‌گیرند و به آنها اجازه داده می شود تا بدون انتظار درصف‌ها، در بندر تردد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از اینفومارین، کامیون های سبز پس از ورود به ترمینال Stena Lines Gothenburg-Kiel یا پایانه رو-روگوتنبرگ، مستقیماً به کشتی یا مکان های اختصاصی مجموعه جهت تخلیه و بارگیری هدایت می شوند. این امر در مورد تمام کامیون هایی که با باتری کار می کنند یا دارای سیستم انتقال قدرت پیل سوختی هستند صدق می کند.
نیکلاس مارتنسون، مدیر اجرایی Stena Line در این خصوص گفت: هدف ما رشد پایدار در مشارکت با مشتریان است، در همین راستا اقدامات جدیدی را به عنوان بخشی از برنامه توسعه پایدار خود اتخاذ کرده ایم  و مشتریان خود را تشویق می‌کنیم تا در مسیر اجرای عملیات‌های بندری بدون کربن قدم بردارند. 
ایده اصلی این اقدام، تشویق به سبز شدن ناوگان خودروهای شرکت های حمل و نقل است. اپراتورهای پایانه در بندر گوتنبرگ نیز اذعان داشته اند که اعطای این مزیت به شرکت های حمل و نقلی که در کامیون های برقی سرمایه گذاری می کنند، عادلانه است. 
ماریا فرانکسن؛ مدیر اجرایی ترمینال رو-روگوتنبرگ اظهارداشت: هدف اجرای این پروژه این است که نشان دهد چگونه استقبال از سوخت‌های بدون کربن می‌تواند تأثیر ملموسی بر صنعت داشته باشد. اگرچه حرکت بخش حمل و نقل به سمت سوخت های غیر فسیلی مستلزم زمان و تلاش بسیار بیشتری است، اما با پروژه اولویت سبز، مفهوم روشن و ملموسی را ارائه می دهیم که گام مهمی در این راه است.
هدف کلی این طرح  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با بندر تا سال 2030 تا 70 درصد است. بندر برونکا نیز طرح مشابهی را در سال جدید معرفی کرده و تخفیف هایی را در عملیات پهلوگیری و اسکله برای کشتی هایی با انتشار آلاینده های کم درنظر گرفته است.
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
11:22
چاپ