flag
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران:

ظرفیت بسیار مناسبی در بنادر شمالی ایجاد شده است/ لزوم سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در بنادر شمالی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت حمل و نقل دریایی کشور، گفت: خرید کشتی‌های نو، افزایش شناورها و فعال شدن تردد خطوط کشتیرانی به بنادر ایران، امری ضروری است.
سید علی حسینی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اینکه امیدوار هستیم با خرید کشتی های نو، افزایش شناورها و فعال شدن تردد خطوط کشتیرانی به بنادر ایران شاهد بهبود وضعیت حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر ایران باشیم، اظهار داشت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیردولتی باید با فراغ بال در حوزه حمل و نقل دریایی و سرمایه گذاری در بنادر کشور عمل کنند.
وی ادامه داد: مساله مهمی در رابطه با حاکمیت کشتی هایی که باید در ایران به ثبت برسند وجود دارد؛ در این حوزه با فرایند پیچیده و زمان مواجه هستیم که به عنوان یک چالش باعث شده کشتی خریداری شود و در سایر کشورها مالکیت آن را به ثبت برسانند، چراکه برخی کشورها با دریافت عوارض فعالیت های ثبت کشتی را به راحتی پیش می برند و از این روش به عنوان یک درآمد ارزی استفاده می کنند؛ بنابراین باید در ایران نیز این رویه بازنگری و تسهیل شود.  
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مزایای تسهیل ثبت کشتی در ایران، گفت: این امر مزایای بسیاری دارد و باعث می شود کشتی ها با پرچم ایران از عوارض ناوگان خارجی معاف شوند و در بازار رقابتی تر عمل کنند.
حسینی با تاکید بر ورود موفق بخش خصوصی در بنادر ایران از جمله بندر شهیدرجایی و مجتمع بندری امام خمینی(ره)، عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی به خوبی در محوطه های بندری ورود و اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف کرده است.
وی افزود: خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر به دنبال نظارت است و اگر در همین مسیر حرکت کنیم، شاهد افزایش فعالیت بخش خصوصی در بنادر ایران خواهیم بود که در نهایت منجر به رونق و پویایی بنادر می شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه 90 درصد حجم صادرات و واردات کشور از مبادی بنادر صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: آنگونه که اعلام شده بنادر شمالی ایران ظرفیتی معادل 30 میلیون تن دارند که تنها 5 میلیون تن از این ظرفیت مورد استفاده واقع شده است و باید این ظرفیت خالی بنادر شمالی را فعال کرد.
حسینی افزود: دولت سرمایه گذاری مناسبی در بنادر شمالی کشور انجام داده است و باید بخش خصوصی به نحو مطلوب از این ظرفیت ایجاد شده، استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه بندری و دریایی کم نگذاشته و نمی گذارد، گفت: باید شاهد سرمایه گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی باشیم و در عین حال با بهره مندی از نظر کارشناسان و نخبگان دریای و بندری از این ظرفیت مناسب اقتصادی ایران به نحو مطلوب استفاده کنیم.
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
11:57
چاپ