برگزاری بزرگ‌ترین مانور امداد و نجات دریایی کشور در آب های بندرعباس/آمادگی ارگان‌های دریایی درمواجهه با مخاطرات احتمالی هدف این مانور/مشارکت ۱۲۰نیروی عملیاتی و ۲۱ فروند شناوراز ارگان‌های مختلف
مانور جستجو و نجات دریایی در مقیاس بزرگ، امروز یکشنبه ۱۵ اسفندماه در حد فاصل بندر شهید حقانی و جزیره هرمز (دو مایلی موج شکن بندر شهید حقانی) با حضور ارگان های دریایی برگزار شد.