جستجوی خبر

موافقت سازمان بنادر با ساخت و تمدید 4 سازه دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه، صدور مجوز برای ساخت، تمدید و صدور مجوز بهره برداری 4 سازه دریایی موافقت کرد.
موافقت کمیته صدور مجوز با ساخت و بهره برداری چهار سازه دریایی
کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید مجوز ساخت و بهره برداری برای 4 سازه دریایی موافقت کرد.
کمیته صدور مجوز سازه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید موافقت اولیه، تمدید مجوز ساخت و تمدید مجوز بهره‌برداری چهار سازه دریایی موافقت کرد.
شناسایی 246 سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با اشاره به شناسایی ۲۴۶ سازه دریایی و ساحلی در این استان، گفت: تعدادی از این سازه ها، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.
شناسایی 246 سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان/ آمادگی دستگاه قضایی برای توقف ساخت و سازهای غیرمجاز
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با اشاره به شناسایی 246 سازه دریایی و ساحلی در این استان، گفت: تعدادی از این سازه ها، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.
استاندار هرمزگان تأکید کرد؛ سازه های دریایی فاقد مجوز دولتی و مناطق آزاد تعیین تکلیف می شوند
رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با اشاره به سهم ۳۹درصدی این استان از کل پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور گفت: دریا و ساحل متعلق به همه مردم است و باید سازه های بدون مجوز در ساحل و حریم دریا تعیین تکلیف شوند.
استاندار هرمزگان تأکید کرد؛ سازه های دریایی فاقد مجوز دولتی و مناطق آزاد تعیین تکلیف می شوند
رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با اشاره به سهم 39درصدی این استان از کل پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی کشور گفت: دریا و ساحل متعلق به همه مردم است و باید سازه های بدون مجوز در ساحل و حریم دریا تعیین تکلیف شوند.
موافقت با ساخت 4 سازه دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور
مسئول دبیرخانه کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تمدید و مجوز ساخت 4 سازه دریایی در سواحل کشور موافقت کرد.
صدور مجوز4 سازه دریایی
کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه برای4 سازه دریایی ساخت و تأسیس و بهره برداری را اخذ کرد.
صدور موافقت اولیه برای ساخت 3 سازه دریایی
کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه برای3 سازه دریایی ساخت و تأسیس و بهره برداری را اخذ کرد.
صفحه ۵ از ۹