جستجوی خبر

شورای عالی صنایع دریایی چه کرد؟
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور‏ گزارشی از اهم اقدام‏های انجام شده و در حال اجرای خود، در راستای توسعه و پیشرفت در فعالیت‏های دریایی کشور را ارائه کرد.
دبیر کمیته صدور مجوز سازه ها و تأسیسات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از صدور مجوز ساخت 24 سازه دریایی با کاربری های صنعتی، تجاری ،نفتی ،صیادی و تفریحی در سال گذشته خبر داد.
مجوز ساخت و نصب لوله های آبگیر برای تولید همزمان برق و آب قشم در استان هرمزگان توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.
پروژه 1000 میلیاردی بندر در راه است
مجوز ساخت و نصب لوله های آبگیر برای تولید همزمان برق و آب قشم در استان هرمزگان توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.
صدور مجوز تأسیس و ساخت در سواحل استان هرمزگان
مجوز ساخت و نصب لوله های آبگیر برای تولید همزمان برق و آب قشم در استان هرمزگان توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.
دومین نشست سال 91 کمیته ساماندهی اسکله ها وشناورهای  استان خوزستان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)برگزار شد
دومین نشست کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورها با حضور ارگان های دریایی و دستگاه های اجرایی استان به منظور بررسی آخرین وضعیت شناورها ، سواحل و صنایع دریایی استان در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) برگزار گردید.
صدور مجوز ساخت دو موج شکن در سواحل مازندران
مجوز ساخت و تأسیس دو موج شکن، جهت کاربری صیادی (پرورش ماهی در قفس) در استان مازندران توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد.
احداث موج‌شکن های بندر کاسپین توسط سازمان منطقه آزاد – تجاری – صنعتی انزلی فاقد مجوز قانونی است.
احداث موج شکن های بندر کاسپین توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی فاقد مجوز قانونی بوده و با مصوبه هیأت دولت در سفر استانی مغایرت کامل دارد.
بازدید اعضاء و مشاوران کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از سواحل و تأسیسات دریایی استان هرمزگان
اعضا و مشاوران کمیته صدور مجوز سازه های دریایی هفته گذشته، ضمن بازدید از سواحل و تأسیسات دریایی استان هرمزگان، جلسه کمیته صدور مجوز را نیز در محل بندر شهیدرجایی برگزار کردند.
اتخاذ رویکرد علمی، فنی و منطقی در صدور مجوز تأسیسات دریایی و ساحلی
مهندس سید عطاء اله صدر معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با اعضاء و مشاوران کمیته صدور مجوز تأسیسات دریایی و ساحلی این سازمان بر ضرورت تداوم رویکرد علمی، فنی و منطقی کمیته در صدور مجوز تأسیس، اجرا و بهره برداری از تأسیسات ساحلی و دریایی تأکید کرد.
صفحه ۹ از ۹