جستجوی خبر

کارگروه 168 کمیسیون دریایی پیانک تحت عنوان طراحی مهارهای تک بویه ای قایق‌های تفریحی آغاز به فعالیت نمود.
به دنبال ارتقاء سطح ایمنی و افزایش کیفی آبراه های حوزه استحفاظی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،امکان تردد شناورها در آبراه خور موسی با ضریب کیفی و ایمنی بالاتر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) امکان پذیر گردید.
سطح ایمنی دریانوردی آبراه ها؛در حوزه استحفاظی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزایش یافت
به دنبال ارتقاء سطح ایمنی و افزایش کیفی آبراه های حوزه استحفاظی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،امکان تردد شناورها در آبراه خور موسی با ضریب کیفی و ایمنی بالاتر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) امکان پذیر گردید.
افزایش سطح ایمنی دریانوردی آبراه هادر حوزه استحفاظی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
به دنبال ارتقاء سطح ایمنی و افزایش کیفی آبراه های حوزه استحفاظی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ،امکان تردد شناورها در آبراه خور موسی با ضریب کیفی و ایمنی بالاتر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) امکان پذیر گردید.
تعمیرات اساسی همزمان 6 فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
تعمیرات اساسی 6 پروژه زیرآبی به طور همزمان با بهره برداری بهینه از امکانات و تامین کنندگان داخل کشور طی ماه جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.
تعمیرات اساسی همزمان 6 فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
تعمیرات اساسی 6 پروژه زیرآبی به طور همزمان با بهره برداری بهینه از امکانات و تامین کنندگان داخل کشور طی ماه جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.
تعمیرات اساسی همزمان 6 فروند شناور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
تعمیرات اساسی 6 پروژه زیرآبی به طور همزمان با بهره برداری بهینه از امکانات و تامین کنندگان داخل کشور طی ماه جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.
محققان موسسه ملی اقیانوس‌شناسی موفق به طراحی و ساخت دستگاه جریان سنج شناور شدند که می‌تواند مبتنی بر روش لاگرانژی، اطلاعات سرعت جریان را با دقت اندازه‌گیری و ثبت کند.
فعالیت های بندری ـ دریایی در مسیر هدفمندی
سید عطاالله صدر
معاون وزیرراه ومدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
صفحه ۷ از ۸