جستجوی خبر

مسابقات شطرنج و تنیس روی میز کارکنان و بازنشستگان بنادر کشور
ششمین دوره مسابقات شطرنج و پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان و بازنشستگان بنادر کشور
تندیس قهرمانی مسابقات تنیس بنادر کشور به مهندس جلیلیان اهداء شد
تندیس قهرمانی پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان بنادر کشور (جام دریانوردان) توسط سرپرست تیم تنیس روی میز صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی به مهندس جبارجلیلیان اهداء شد.
قهرمانی بلامنازع تیم تنیس روی میزصندوق بازنشستگی
پانزدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز بنادر کشور (جام دریانوردان) طی 4 روز رقابت، با حضور 12 تیم به میزبانی بندر انزلی، در مجموعه ورزشی این اداره کل برگزار شد.
مسابقات شطرنج و تنیس روی میز بنادر کشور به میزبانی بندر انزلی برگزار گردید
ششمین دوره مسابقات شطرنج بنادر کشور نیز تحت عنوان جام دریانوردان با حضور 11 تیم از بنادر انزلی - آستارا - سازمان مرکزی - امیرآباد - خرمشهر - شهید رجایی - آبادان - بندر گز - بوشهر - امام خمینی و تیم صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر انزلی برگزار شد.
شماره سیزدهم از نشریه خبری تجلیل منتشر شد.
سیزدهمین شماره از نشریه خبری «تجلیل » ویژه بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد.
نخستین دوره مسابقات چندجانبه ورزشی ویژه بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی(جام کرامت)
77تن از بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی طی 4روز در بندرنوشهر و مجموعه آموزشی کلارآباد، در 4رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.
صفحه ۹ از ۱۰