جستجوی خبر

نشست تخصصی حمل و نقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بندر بوشهر/ 6 میلیون و 400 هزار تن کالا در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در یک سال گذشته در مجموع 6 میلیون و 400 هزار تن کالا در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با سال ماقبل آن سه درصد رشد نشان می‌دهد.
نخستین مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری در بوشهر مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت
در آئینی با حضور عادل دریس مدیرکل امور بندری و خسرو سرایی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‎‌ های سازمان بنادر و دریانوردی، نخستین مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.
نشست تخصصی حمل و نقل و نگهداری کالاهای خطرناک در بندر بوشهر/ 4 میلیون و 400 هزار تن کالا در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در یک سال گذشته در مجموع 4 میلیون و 400 هزار تن کالا در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شد که در مقایسه با سال ماقبل آن سه درصد رشد نشان می‌دهد.
نخستین مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری در بوشهر مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت
در آئینی با حضور عادل دریس مدیرکل امور بندری، علیرضا آذرباد رئیس اداره امور بندری ، صدرالدین محمدی رئیس اداره امور مناطق ویژه و آزاد بندری و خسرو سرایی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی، نخستین مرکز مکانیزاسیون مدیریت برنامه ریزی عملیات بندری مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.
اجرایی کردن الزامات کنوانسیون‌ها راهبرد مهم در سازمان بنادر/ فعال‌سازی کمیته راهبری پایانه‌های بندری و محوطه‌های اختصاصی
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اجرایی کردن الزامات کنوانسیون‌ها جزو راهبردهایی است که امسال دراین سازمان تعریف شده است.
اجرایی کردن الزامات کنوانسیون‌ها راهبرد مهم در سازمان بنادر / فعال‌سازی کمیته راهبری پایانه‌های بندری و محوطه‌های اختصاصی
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اجرایی کردن الزامات کنوانسیون‌ها جزو راهبردهایی است که امسال در اداره‌کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است.
همایش سیاست­گذاری مناطق ویژه اقتصادی بندری درافق 1402 برگزار شد
همایش سیاست­گذاری مناطق ویژه اقتصادی بندری درافق 1402با رویکرد تحقق اقتصاد دریامحور در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
ایران کشوری امن برای تردد کالا
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کریدورها براساس اقتصادی بودن مسیرهای حمل و نقل تعریف می‌شوند، گفت: از مهمترین عوامل موثر بر اقتصادی بودن کریدورها کاهش قیمت تمام شده، زمان ارائه خدمات، ایمنی کار و امنیت آنها است که ایران از نظر امنیت، امن‌ترین کشور برای تردد کالا است.
ایران کشوری امن برای تردد کالا
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه کریدورها براساس اقتصادی بودن مسیرهای حمل و نقل تعریف می‌شوند، گفت: از مهمترین عوامل موثر بر اقتصادی بودن کریدورها کاهش قیمت تمام شده، زمان ارائه خدمات، ایمنی کار و امنیت آنها است که ایران از نظر امنیت، امن‌ترین کشور برای تردد کالا است.
لزوم مهندسی مجدد پایانه‌های بندری کشور با استفاده از دانش بومی/ افزایش سهم بنادر در کریدورها با ارائه خدمات ارزنده
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر لزوم بازمهندسی پایانه های بندری کشور گفت: باید با دانش بومی و مهندسی موجود در کشور و استفاده از تکنولوژی‌های سخت افزاری و نرم افزاری جدید، میزان بهروه‌وری و ارتقاء خدمات بندری را در آنها افزایش دهیم.
صفحه ۱ از ۱۰