جستجوی خبر

سختگیری ها در بنادر کشور برای مقابله با "لامبدا"/شرط سنی واکسیناسیون برای دریانوردان حذف شد
مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیچ مورد جدیدی از سویه لامبدا در بنادر کشور مشاهده نشده و از سوی دیگر به هیچ عنوان اجازه خارج شدن گروه کروی دریایی از کشتی داده نمی‌شود.